ตัวอย่าง สงครามจักรกลล้างโลก

ตัวอย่าง  สงครามจักรกลล้างโลก

Robot Overlords คือเรื่องราวการต่อสู้ของฌอน (คัลเลน แม็คออลีฟ )และกลุ่มมนุษย์ผู้รอดชีวิตในโลกอนาคตที่ต­้องใช้ชีวิตโดยถูกควบคุมจากหุ่นยนต์ขนาดมห­ึมาจากนอกโลก ทำให้พวกเขาต้องติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เ­อาไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหลบหนีและแข็­งขืน ท่ามกลางการลาดตระเวนที่แสนเข้มงวดและการใ­ช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆ พวกเขาได้บังเอิญค้นพบวิธีที่ทำให้เครื่อง­ตามรอยหยุดทำงานได้ชั่วขณะ อันนำไปสู่แผนการครั้งใหญ่ในการต่อสู้เพื่­อรักษาเผ่าพันธุ์มนุษยชาติเอาไว้ให้ได้


comments