พ่อหลวงของคนไทยทรงทำเพื่อคนไทยทุกคน

พ่อหลวงของคนไทยทรงทำเพื่อคนไทยทุกคน
ภูมิพลมหาราชา ทรงเป็นกษัตราผู้ยิ่งใหญ่ เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิของปวงไทย เป็นพ่อหลวงในดวงใจปวงประชาด้วยพระเมตตา พระบารมี และพระปรีชาสามารถ


comments