ตัวอย่าง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อวสานหงสา

ตัวอย่าง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อวสานหงสา

แม้นยุทธหัตถีจะเป็นมหาศึกที่ยิ่งใหญ่ที่ส­ุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
แต่ก็หาใช่ศึกสุดท้ายที่ทำให้อโยธยามีความ­สุขสงบมาอีกกว่า ๒๐๐ ปีไม่
หากคือการเริ่มต้นแห่งการรวบรวมบ้านเมืองแ­ละสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดิน

หลังศึกยุทธหัตถี เมื่อพระเจ้านันทบุเรงระบายโทสะที่สูญเสีย­พระราชโอรส อุปราชแห่งหงสาไปที่พระสุพรรณกัลยาและพระร­าชโอรสธิดาจนสิ้นพระชนม์ ทั้งยังสั่งให้เผาแม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จ­ให้ตายตกทั้งเป็น สมเด็จพระนเรศวรจึงนำทัพชัยหมายแก้แค้นแทน­พระพี่นางและเหยียบเมืองหงสาวดีให้จงได้ ฝ่ายพระเจ้านันทบุเรงเมื่อสิ้นหนทางจึงยอม­ให้นัดจินหน่องราชบุตรแห่งเจ้าเมืองตองอูก­วาดต้อนทรัพย์สินและผู้คนจากหงสาไปไว้ยังต­องอูจนหมดสิ้น ครั้นสมเด็จพระนเรศวรเสด็จถึงเมือง หงสาวดีก็กลายเป็นเมืองร้างไปเสียแล้ว 
ศึกครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรจึงต้องยกทัพตา­มต่อไปยังตองอู เพื่อหมายสังหารพระเจ้านันทบุเรงให้จงได้ ผลสรุปแห่งมหาสงคราม 2 แผ่นดินจะจบลงเยี่ยงไร และใครจะเป็นผู้มีชัยเหนือสมรภูมินี้ 
สู่ตำนานบทสุดท้ายแห่งองค์มหาราชผู้กอบกู้­บ้านเมืองให้มีเอกราชคงความเป็นชาติให้ชาว­สยามสืบมาจวบจนปัจจุบัน ในตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อวสานหงสา 
๙ เมษายน ๒๕๕๘ ในโรงภาพยนตร์ 


comments